Отворен Института за за хуманитарни науки, икономика и информационни технологии
Отворен Института за за хуманитарни науки, икономика и информационни технологии, което дава възможност български и руски граждани (които пребивават на територията на България), за да получите руски дипломати състояние, обучение от разстояние. През 2011 г. специалността приема само тези, които имат диплома за висше образование, диплома за висше образование непълна и академична справка. В степен бакалавър Прием на всички кандидати.
Код Име на степента на специализация и области:
080100 Бакалавърска икономика
080500 бакалавър управление
080105 специалност финанси и кредит
Специалност 080 109 Счетоводство, анализ и одит
080502 специалност Икономика и управление на предприятията
080111 специалност Маркетинг
В бъдеще, в списъка на специалностите ще се разшири.
Учебният процес се провежда на руски език.
1

© Copyright 2011